XPN Focus Grup:

Construcții & Infrastructură

Despre focus grup

In 2021, am continuat extinderea activitatii prin organizarea de “mese rotunde” sau “focus grupuri”, dupa conceptul Think Thank. In aceste intalniri reunim oameni dintr-un singur domeniu de activitate, dar specializati pe diferite operatiuni specifice. Scopul acestora este identificarea unor interese comune si, ulterior, crearea unui parcurs comun, sub forma unui parteneriat.

Crezul nostru este ca asocierea in astfel de grupuri coezive prezinta avantaje importante, care cresc stabilitatea si rezilienta partenerilor la posibilele dislocari provocate de diversi factori exogeni. Totodata, aceste grupuri actioneaza ca exponenti puternic reprezentativi ai societatii, manifestand angajament public si fiind o importanta sursa de informatie in procedurile de consultare implicate in elaborarea, implementarea si monitorizarea politicilor publice locale.

Membrii grupului

Membrii acestui focus grup provin din mediul de business – dezvoltatori imobiliari, companii de constructii, instalatii, materiale de constructii si alte companii furnizoare pentru acest domeniu, avand ca invitati reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniile mentionate si beneficiari, atat din mediul privat cat si public.

Adrian Ielciu

Adrian Ielciu

Director General - STADT

Sorin Dan Clinci

Sorin Dan Clinci

Arhitect

Coordonator al Departamentului de Dezvoltare Urbană Sustenabilă la Institutul pentru Cercetări in Economie Circulară si Mediu “Ernest Lupan”

Dr. Ing. Dan Muresan

Dr. Ing. Dan Muresan

Director General - Minstall & Aquaserv

Hunor Debreceni

Hunor Debreceni

Director reprezentanță - HANSEN Cluj Napoca

Ștefan Gadola

Ștefan Gadola

Director General - Energobit

Florina Pop

Florina Pop

Franchise Manager - PFG Finance

Prof. Dr. Ing. Ioan Aschilean

Prof. Dr. Ing. Ioan Aschilean

Președinte Consiliul de Administrație ACI S.A. - Vicepreședinte Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – ARACO

Dr. arh. Mihai Racu

Dr. arh. Mihai Racu

Președinte - Uniunea Arhitecților Filiala Cluj-Sălaj

Mihai Iepure

Mihai Iepure

CEO & Fondator - Montegra

Conf. Dr. Arh. Șerban Țigănaș

Conf. Dr. Arh. Șerban Țigănaș

Decan al Facultății de Arhitectură și Urbanism - UTCN

Radu Gherghel

Radu Gherghel

Director Comercial - MACON

Alin Popilian

Alin Popilian

Director General - ALUZY SYSTEMS

 Sebastian Capota

Sebastian Capota

Property Manager - The Office Cluj Napoca

Dan Pitic

Dan Pitic

Director General Scala Development

Director General AX Perpetuum

Cosmin Iorga

Cosmin Iorga

Director General ACI International

Teodor Pasca

Teodor Pasca

Director General - OBERMAIR

Anatol Tighinean

Anatol Tighinean

Director General - TRANSINVEST

Victor Tighinean

Victor Tighinean

Coproprietar - TRANSINVEST

Gavrilă Urs

Gavrilă Urs

Director General - Alfa Construct Partners

Ioan Iancu

Ioan Iancu

Manager General - Salice Comprod SRL

Mihai Boca

Mihai Boca

Managing Partener - ROMB

Arh. Cosmin Morărescu

Arh. Cosmin Morărescu

Vicepreședinte Ordinul Arhitecților din România - Filiala Transilvania

Managing Partner – MoD Studio

Ing. Peisagist Adrian Onaca

Ing. Peisagist Adrian Onaca

Manager - Unique Landscaping

error: Content is protected !!